ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴛʜᴜê ɴɢườɪ 𝔟ắ𝔱 𝔠ó𝔠 ʙạɴ ɢáɪ ʀồɪ ᴠờ ᴄầᴍ 𝟻𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ đếɴ 𝔤𝔦ả𝔦 𝔠ứ𝔲 để ɴàɴɢ ᴄảᴍ độɴɢ ᴍà ɴʜậɴ ʟờɪ ʏêᴜ

0
358

ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ Đứᴄ, 𝟸𝟺 ᴛᴜổɪ, ᴛʜᴜê ɴɢườɪ 𝔟ắ𝔱 𝔠ó𝔠 ʙạɴ ɢáɪ ʀồɪ ɢɪả ᴠờ ᴄầᴍ 𝟻𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ đếɴ 𝔤𝔦ả𝔦 𝔠ứ𝔲 để 𝔫ạ𝔫 𝔫𝔥â𝔫 ᴄảᴍ độɴɢ ɴʜậɴ ʟờɪ ʏêᴜ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟹, Đứᴄ, ǫᴜê ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏá ᴠà ᴛʀɪệᴜ Ồɴɢ ɴʜấᴛ, 𝟸𝟻 ᴛᴜổɪ, ʜᴏàɴɢ Ồɴɢ ɴʜấᴛ ᴠà ʟươɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ᴍɪềᴜ, ᴄùɴɢ 𝟸𝟹 ᴛᴜổɪ, đᴀɴɢ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ Đốɴɢ Đᴀ 𝔱ạ𝔪 𝔤𝔦ữ 𝔥ì𝔫𝔥 𝔰ự để 𝔩à𝔪 𝔯õ 𝔥à𝔫𝔥 𝔳𝔦 𝔟ắ𝔱 𝔤𝔦ữ 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔱𝔯á𝔦 𝔭𝔥á𝔭 𝔩𝔲ậ𝔱.

Nguyễn Văn Đức tại cơ quan công an – Ảnh: Công an cung cấp

ᴛʜᴇᴏ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟶/𝟸𝟶𝟸𝟶, Đứᴄ ǫᴜᴇɴ ᴠớɪ ᴄô ɢáɪ 𝟷𝟿 ᴛᴜổɪ ở ʜà ɴộɪ ᴠà ɴảʏ sɪɴʜ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ. Đứᴄ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴛỏ ᴛìɴʜ sᴏɴɢ ʙị ᴛừ ᴄʜốɪ.

Đứᴄ sᴀᴜ đó ᴅựɴɢ ʟêɴ ᴋế ʜᴏạᴄʜ 𝔟ắ𝔱 𝔟ó𝔠 𝔟ạ𝔫 𝔤á𝔦, đò𝔦 𝔱𝔦ề𝔫 𝔠𝔥𝔲ộ𝔠 𝔳à 𝔱𝔥𝔲ê 𝔟𝔞 đồ𝔫𝔤 𝔭𝔥ạ𝔪 𝔠ù𝔫𝔤 𝔱𝔥𝔞𝔪 𝔤𝔦𝔞. ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟿ʜ ɴɢàʏ 𝟺/𝟹, Đứᴄ ʜẹɴ ʙạɴ ɢáɪ đếɴ ᴄổɴɢ ᴄʜùᴀ ᴘʜúᴄ ᴋʜáɴʜ, ᴘʜườɴɢ ɴɢã ᴛư sở. ᴋʜɪ 𝔫ạ𝔫 𝔫𝔥â𝔫 đế𝔫 𝔫ơ𝔦 𝔩𝔦ề𝔫 𝔟ị 𝔫𝔥ó𝔪 ᴄủᴀ ᴍɪềᴜ é𝔭 𝔩ê𝔫 𝔵𝔢 ᴍáʏ ʀồɪ ᴄʜở ᴠề ᴍộᴛ ɴɢôɪ ɴʜà ᴛạɪ ᴛʜôɴ ʙầᴜ, xã ᴋɪᴍ ᴄʜᴜɴɢ, ʜᴜʏệɴ Đôɴɢ ᴀɴʜ.

ᴛʜᴇᴏ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ʙàɴ sẵɴ, ᴍɪềᴜ ʟấʏ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴄủᴀ ᴄô ɢáɪ ɢọɪ ᴄʜᴏ Đứᴄ, ʏêᴜ ᴄầᴜ đưᴀ 𝟻𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴛɪềɴ ᴄʜᴜộᴄ. sᴀᴜ ᴄᴜộᴄ ɢọɪ, Đứᴄ ʟɪềɴ đếɴ địᴀ ᴄʜỉ 𝔤𝔦𝔞𝔪 𝔤𝔦ữ, đưᴀ ᴛɪềɴ ᴄʜᴜộᴄ để 𝔤𝔦ả𝔦 𝔠ứ𝔲 ʙạɴ ɢáɪ.

Đứᴄ ᴋʜᴀɪ ʟàᴍ ᴠậʏ để ʙạɴ ɢáɪ ʀᴜɴɢ độɴɢ ᴠà ɴʜậɴ ʟờɪ ʏêᴜ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ 𝔱𝔥𝔬á𝔱 𝔯𝔞 𝔫𝔤𝔬à𝔦, 𝔫ạ𝔫 𝔫𝔥â𝔫 đã đ𝔦 𝔱𝔯ì𝔫𝔥 𝔟á𝔬 𝔠ả𝔫𝔥 𝔰á𝔱.

Các bị can Miều, Nhất và Nhất tại cơ quan công an – Ảnh: Công an cung cấp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here