Chiến lược quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn: KH&CN đem lại giải pháp xanh và giá thành thấp

0
116

Trong quyết định 1978/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, KH&CN được coi là vấn đề quan trọng để người dân được quyền tiếp cận sử dụng dịch vụ cấp nước sạch công bằng, thuận lợi, an toàn với chi phí hợp lý, bảo vệ sức khỏe, giảm bệnh liên quan đến nước và vệ sinh…

Để giải quyết bài toán này, Chiến lược sẽ tập trung vào việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, giải pháp cấp nước và vệ sinh thân thiện với môi trường, ưu tiên công nghệ đơn giản, giá thành phù hợp với khả năng chi trả; nghiên cứu, ứng dụng vật liệu mới, tận dụng nguyên vật liệu địa phương trong xây dựng công trình, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật; ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát nguồn nước, chất lượng nước, thực hiện số hóa, tự động hóa công tác quản lý vận hành và bảo vệ công trình; nghiên cứu và áp dụng công nghệ xử lý nước mặn, nước lợ thành nước ngọt; khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, sóng, gió…trong sản xuất nước sạch và xử lý nước thải…
Nhằm thúc đẩy quá trình này, chú trọng hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến với các quốc gia, tổ chức quốc tế trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here